ตารางเวลารถไฟมาเลเซีย

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย

ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์

เที่ยวที่เวลารถออกชนิดรถราคาตั๋วรถไฟ
เที่ยวเช้าRM = ค่าเงินริงกิตมาเลเซีย
17.05 AM. ETS GOLD 76 RM.
29.40 AM. ETS PLATINUM 102 RM.
เที่ยวบ่าย
301.45 PM. ETS PLATINUM 102 RM.
403.40 PM. ETS PLATINUM STANDARD / ETS BUSINESS CLASS102 RM /112 RM(Promotion Business class)
503.55 PM. ETS GOLD 76 RM.
604.50 PM.  ETS PLATINUM 102 RM

ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวรถให้บริการวันละ 6 เที่ยว  ให้บริการด้วยรถ ETS Gold  / ETS Platinum และ  ETS PLATINUM STANDARD / ETS BUSINESS CLASS 

คำแนะนำในการเลือกจองเที่ยวรถไฟเพื่อเดินทาง

  • สำหรับท่านที่นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์  รอบเช้า  ให้เลือกจองรถไฟมาเลเซีย  เที่ยว 9.40 AM.
  • สำหรับท่านที่นั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์  รอบเช้า  ให้เลือกจองรถไฟมาเลเซีย  เที่ยว  03.40  PM. และ 03.55 PM.

ซึ่งจะเป็นเที่ยวรถไฟมาเลเซียที่เวลาออกเดินทางต่อเนื่อง  กับเวลาที่รถไฟจากหาดใหญ่ไปถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์    ซึ่งท่านจะมีเวลาในการเข้าคิวทำเรื่องผ่านแดน  รับประทานอาหาร  และนั่งรอขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์

 

 

ตารางเวลารถไฟมาเลเซีย  เส้นทาง  Germas  – Padang Besar

ETS Train Schedule / Timetable from Gemas (Negeri Sembilan) to Padang Besar (Perlis)

ตารางเวลารถไฟมาเลเซีย

ตารางเวลารถไฟมาเลเซีย  เส้นทาง   Padang Besar – Germas

ETS Train Schedule / Timetable from Padang Besar (Perlis) to Gemas (Negeri Sembilan)

ตารางรถไฟมาเลเซีย

เวลาในประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง.